Światowa produkcja gazu przez Gazprom

Rosyjski Gazprom to obecnie jeden z największych producentów gazu ziemnego na świecie. W roku 2011 gaz wyprodukowany przez firmę stanowił 17% całej światowej produkcji. Jednocześnie było to 83% całego gazu ziemnego wyprodukowanego w Rosji. Rosyjski koncern według szacunków ekspertów kontroluje 16% udokumentowanych światowych rezerw gazu.

W roku 2011, bo z tego czasu pochodzą najbardziej aktualne dane, Gazprom wyprodukował aż 513,2 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. Dodatkowo przy wydobyciu gazu ziemnego koncern wyprodukował 32,3 miliony ton oleju oraz 12,1 milionów ton kondensatu gazowego. To surowce, które również są wysoko cenione na rynku paliw.

Liczby te są imponujące, jednak trzeba wiedzieć, że produkcja światowa Gazpromu spada z roku na rok. Jeszcze w 2004 roku firma produkowała rocznie ponad 555 miliardów metrów sześciennych gazu. Od tego czasu produkcja zmniejsza się średnio o kilka miliardów metrów sześciennych. Zwiększa się jednocześnie wydobycie i produkcja oleju.