Technologia chemiczna jako nauka

Technologia chemiczna jest nauką interdyscyplinarną. Zajmuje się kontrolowaniem przebiegu procesów chemicznych opracowanych w laboratoriach. Naukowcy nieustannie prowadzą badania nad opracowaniem nowych technologii w celu ulepszenia, zmodyfikowania lub zastąpienia produktów, które są szkodliwe dla środowiska, a bez których nie wyobrażamy sobie funkcjonowania. Jednocześnie badania te obejmują opracowywanie technologii nowych produktów, które mogą być alternatywą dla tych, które wykorzystuje się obecnie. Główne kierunki technologii chemicznej skupiają się na opracowywaniu warunków i schematów otrzymywania produktów chemicznych przy uwzględnieniu optymalnych, przyjaznych środowisku warunków oraz minimalnych kosztów pozyskania. Trudno jest sobie wyobrazić funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa bez środków chemicznych i produktów przemysłu chemicznego. W szerokim kręgu społeczeństwa technologia chemiczna jest dziedziną w zasadzie mało znaną. A jednak nasze życie bez niej wyglądałoby zupełnie inaczej. Jest to nauka, której istnienie uświadamiamy sobie, dopiero wówczas, gdy mamy do czynienia z chemicznymi środkami czystości, chemią spożywczą, nawozami sztucznymi.