Eksport rosyjskiego gazu

Gaz ziemny jest jednym z kluczowych elementów eksportu Rosji. Przy wydobywaniu przez Gazprom, który jest najważniejszym koncernem gazowym w tym kraju, ponad 550 miliardów metrów sześciennych gazu, znaczna część tego surowca może być przeznaczona na sprzedaż do innych krajów. Między innymi dlatego zysk Gazpromu stanowił aż 8% PKB Rosji.

Gazprom eksportuje swoje produkty aż do 25 krajów w Europie – niemal wszystkich, z wyjątkiem Hiszpanii i Portugalii. Jego głównymi odbiorcami są: Bułgaria, Węgry i Polska. W tych krajach aż 85-97% gazu ziemnego pochodzi właśnie z Gazpromu. Inne kraje korzystające w większości z rosyjskiego surowca to: Czechy, Turcja, Rumunia. W mniejszym stopniu gaz ziemny z Gazpromu zasila Niemcy, Austrię, Włochy i Francję.

Gazprom najczęściej podpisuje ze swoimi odbiorcami umowy długoterminowe, na 20-25 lat. Jest to mało korzystne dla krajów korzystających z rosyjskiego surowca, ponieważ ogranicza możliwości negocjacji cen gazu, doprowadzając do konfliktów, np. na Ukrainie.