Działania Gazpromu na rzecz środowiska

Gazprom przez wiele lat był oskarżany przez ekologów o działanie na szkodę środowiska naturalnego. Nic w tym dziwnego – metody wydobywania i produkcji w większości pochodziły jeszcze z czasów Związku Radzieckiego, gdy prowadzono agresywną politykę wobec zasobów naturalnych. W ostatnich latach sytuacja nieco się poprawiła, a Gazprom próbuje polepszyć swój wizerunek jako firmy dbającej o środowisko.

W związku z tymi działaniami udało się w ciągu roku, od 2010 do 2011, zmniejszyć produkcję szkodliwych dla środowiska gazów o 3%. Zredukowano także o 7,5% zużycie wody w procesie produkcji oraz produkcję odpadów o 11%. Liczby te mogą się wydawać mało znaczące, trzeba jednak pamiętać, że mówi się tu o ogromnej skali produkcji rzędu miliardów metrów sześciennych gazu oraz milionach ton surowców pochodnych.

Dodatkowo Gazprom stara się wprowadzać nowe metody produkcji i poprawiać standardy. Przykładem może być recycling odpadów powstających przy wydobyciu. Firma zdobyła też certyfikat ISO 14001:2004.