Przyszłość technologii chemicznej

Współczesna biotechnologia i technologia chemiczna stanęły przed ogromnym wezwaniem. Dotychczas, technologia chemiczna prowadziła swój warsztat by uzyskać jak najwięcej nowych produktów oraz innowacyjnych możliwości. W obliczaniu kosztów wyprodukowania nowych produktów najbardziej liczyły się koszty produkcyjne. Dzisiaj natomiast koszty produkcyjne zeszły na drugi plan i najbardziej liczą się możliwości środowiskowe wyprodukowanych materiałów. Początkowo problem rozwiązywano przez produkcję z produktów wcześniej oczyszczonych. Obecnie mnóstwo materiałów jest wykorzystywanych z recyklingu oraz innej powtórnej przeróbki. Wpłynęły na to zanieczyszczenie środowiska, globalne ocieplenie oraz zanik zasobów wodnych przeznaczonych do spożycia. Zważywszy na to dotychczasowe technologie stały się niewystarczające. Oprócz tego współczesne zakłady produkcyjne wprowadziły nowoczesne procesy produkcyjne, zarówno pod względem materiałowym jak i zarządzania i techniki komputerowej. W istotny sposób wpłynęło to na wygląd oraz organizację pracy w zakładach produkcyjnych i przetwórczych. Ważne dla tej dziedziny wiedzy są koszty eksploatacji, inwestycji oraz badania surowców mineralnych.