Interesująca dyscyplina-technologia chemiczna

Technologia chemiczna jest dziedziną bardzo rozległą. Zajmuje się, w warunkach laboratoryjnych, kontrolowaniem i pomiarem procesów chemicznych oraz wdrażaniem procesów chemicznych w przemyśle. Współczesny przemysł chemiczny opiera się na wykorzystaniu surowców mineralnych tj.: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny, czy rudy metali. Jednak, aby uzyskać komponenty chemiczne do różnych składników, poddaje się je zawsze odpowiednim procesom. Do badań laboratoryjnych procesów chemicznych stosuje się obecnie najnowszej generacji zautomatyzowane reaktory laboratoryjne. Ułatwiają one pomiar parametrów oraz kontrolę procesów chemicznych, które następnie wdrażane są do przemysłu. Bardzo interesującą dyscypliną tej nauki jest technologia chemiczna organiczna, która zajmuje się wytwarzaniem produktów powszechnie używanych. Warto o tym wiedzieć, że kosmetyki, barwniki, detergenty i tworzywa sztuczne otrzymuje się w wyniku procesów chemicznych, którym poddaje się głównie surowce kopalne i naturalne, czyli tzw. odnawialne. Koniec XIX i początek XX wieku zapoczątkował erę substytutów. Obecnie coraz większą uwagę przywiązuje się do ochrony środowiska, emisji gazów cieplarnianych i chloru. Świadomość ich szkodliwości motywuje do opracowywania takich procesów, których udział w degradacji środowiska będzie jak najmniejszy.