Miejsca wydobycia gazu w Gazpromie

Rosyjski koncern Gazprom kontroluje obecnie aż 16% światowych złóż gazu ziemnego i występujących wspólnie z nim surowców. Pozwala mu to osiągnąć poziom produkcji, który daje mu najwyższą pozycję na świecie wśród koncernów gazowych. Taki wynik jest możliwy przede wszystkim dzięki bogatym zasobom gazu ziemnego na terenie Rosji.

Obszary wydobycia gazu ziemnego w spółce Gazprom zlokalizowane są przede wszystkim na zachodzie Syberii. Największe obszary produkcyjne znajdują się w pobliżu Zatoki Obskiej na Morzu Karskim, w Jamalsko-Nienieckim Obszarze Autonomicznym. Miejsca wydobycia gazu w Urgenoj, Miedwiezie i Jamburgu zapewniały dostęp do gazu przez ostatnie 20 lat. Obecnie te źródła są stopniowo wygaszane.

Obecnie Gazprom skupia się na wydobyciu gazu z mniejszych ośrodków. Dużą część jego produkcji stanowi także gaz zakupiony od innych firm. Rosyjski koncern wciąż ma jeszcze w posiadaniu zasoby gazu, które nigdy nie były eksploatowane. W przyszłości duże znaczenie będą miały złoża gazu na Półwyspie Jamał.