Jak działa wibroprasa? Formy do wibroprasy (sprzedam)

Wibroprasy to maszyny, dzięki którym można wyprodukować różnorodne elementy betonowe (dzięki zastosowaniu właściwej formy do wibroprasy).

Zastosowanie maszyny

Dzięki procesowi wibroprasowania możemy uzyskać produkty o wysokiej jakości betonu, o różnorodnych właściwościach. Działanie urządzenia polega na zagęszczaniu i formowaniu mieszanki betonowej na paletach produkcyjnych. Najpierw zachodzi proces wstrząsania i rozprowadzenia mieszanki, a następnie ściskania. Pozwala to na uzyskanie odpowiednio zagęszczonej i spoistej masy.

formy do wibroprasy (sprzedam)

Wibroprasy to urządzenia, umożliwiające produkcję drobnowymiarowych elementów betonowych. Mogą to być: pustaki (ścienne lub stropowe), krawężniki drogowe, gazony (prostokątne lub sześcienne), bloczki fundamentowe itp.

Wyróżnia się dwa rodzaje urządzenia:
– Wibroprasy kroczące, które pracują poruszając się na kołach na betonowym placu
– Wibroprasy stacjonarne, produkując poszczególne przedmioty na paletach drewnianych.

Wibroprasa sprzedam lub kupię? To urządzenie praktyczne i umożliwiające stworzenie wielu elementów, które przydadzą się na każdej budowie. Nabywając własną wibroprasę, zyskujemy wpływ na jakość finalnych produktów, które zastosujemy. A jakość to podstawa działania!