Kierunek studiów

Technologia chemiczna to obecnie bardzo popularny kierunek studiów. Wiele uczelni technicznych posiada go w swojej ofercie, bo i zapotrzebowanie na rynku pracy w przemyśle chemicznym jest dość duże, a cały czas obserwuje się rosnące tendencje. Studenci podejmujący naukę na kierunku technologia chemiczna mają za zadanie zapoznanie się z procesami chemicznymi, jakim poddaje się surowce kopalne i odnawialne w celu otrzymania konkretnego produktu. Ponadto posiądą oni pełen zakres wiedzy dotyczącej kontrolowania tych procesów oraz sposobów wdrażania ich w przemyśle. Dla pasjonatów chemii i procesów chemicznych z pewnością jest to interesująca dziedzina. Wszyscy codziennie korzystamy z wytworów technologii chemicznej, jednak niewiele osób uświadamia sobie, że w istocie, w wyniku tych procesów powstają detergenty, kosmetyki, barwniki lub tworzywa sztuczne. Oczywiście surowce poddawane są odpowiednim procesom, które opracowywane są w laboratoriach naukowych. Technologia chemiczna, zarówno część organiczna, jak i nieorganiczna to kierunek interesujący, a zapotrzebowanie na dobrych fachowców w tej dziedzinie będzie rosło. Żyjemy w takich czasach, że życie bez niektórych produktów chemicznych byłoby już niemożliwe.