Technologia chemiczna na studiach

Technologia chemiczna jest dziedziną nauk chemicznych prowadzących do udoskonalania związków chemicznych oraz produkcji nowych, które są rozpowszechniane na skale przemysłową w różnych dziedzinach nauki i technologii. Oprócz istniejącej dziedziny nauki od kilkunastu dobrych lat na wielu uczelniach technicznych w Polsce są prowadzone wykłady z owej dziedziny. Nazwa kierunku brzmi: Biotechnologia chemiczna, Technologia chemiczna lub Inżynieria i technologia produkcji lub chemiczna. Studenci takich studiów powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu podstaw chemii i fizyki. Oprócz tego wiedzę dotyczącą surowców mineralnych, gospodarki surowcami, zasad technologicznych, reaktorów chemicznych, barwników, polimerów, recyklingu materiałów oraz innych zasad postępowania z materiałami chemicznymi by nie zagrażały środowisku. Każdy przyszły technolog – chemik powinien znać międzynarodowe przepisy dotyczące zasad ochrony środowiska. Na studiach na kierunku: Technologia chemiczna student poznaje aparaturę laboratoryjną oraz jej powiązania z systemem komputerowym, dzięki czemu pomoże to w przyszłym życiu zawodowym. Tren kierunek studiów jest idealny dla osób ambitnych i wiedzących, czego chcą w życiu.