Rezerwy gazu w rękach Gazpromu

Gazprom posiada obecnie ponad 16% wszystkich zasobów gazu ziemnego i surowców pochodnych na całym świecie. Oznacza to, że spółka dysponuje 22 trylionami metrów sześciennych tego surowca. Dodatkowo w zasobach Gazpromu znajduje się ponad miliard ton ropy i około 750 miliardów ton kondensatu gazowego. Liczby te rosną z roku na rok, ponieważ firma zwiększa swój zasięg terytorialny, a także odkrywa nowe złoża na posiadanych już terenach.

Aż 73% posiadanych przez Gazprom złóż znajduje się w okolicach Uralu. Znaczące ilości gazu pod kontrolą Gazpromu znajdują się także w regionach arktycznych (około 14% całych zasobów). Mniej istotne dla firmy są złoża w dolinie Wołgi oraz w południowej części Rosji.

Gazprom posiada dodatkowo znaczne ilości gazu ziemnego, które nie są obecnie eksploatowane. W związku z wyczerpywaniem się obecnie eksplorowanych złóż, prowadzi się już badania mające na celu przygotowanie do wykorzystywania nowych źródeł. Największe nadzieje wiążą się z ogromnymi złożami na półwyspie Jamał.