Sprzedaż gazu przez Gazprom

Gazprom to największy dostawca gazu ziemnego na rynki europejskie. Eksportuje swoje surowce do 25 krajów na terenie całej Europy, dostarczając około 25% zapotrzebowania Unii Europejskiej. Koncern jest też najważniejszym graczem na rynku rosyjskim.

Według danych z 2008 roku Gazprom sprzedał 287 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego na terenie Rosji, 184 miliardy metrów sześciennych wyeksportował do Europy, a 96 miliardów metrów sześciennych sprzedał do krajów nadbałtyckich oraz krajów będących członkami Wspólnoty Niepodległych Państw (między innymi Białorusi i Ukrainy). Sprzedaż gazu ziemnego rośnie przede wszystkim na terenie Unii Europejskiej.

Charakterystyczne dla Gazpromu są różnice w cenach gazu dla poszczególnych państw. Jest to szczególnie widoczne w Rosji, gdzie cena za metr sześcienny gazu jest nawet kilka razy niższa niż ceny gazu eksportowanego do innych krajów. Wynika to z polityki rządu rosyjskiego, który wymaga od Gazpromu, by swoje surowce sprzedawał na terenie kraju po obniżonej cenie.