Czym jest technologia

Technologia ta obejmuje wytwarzanie produktów związanych z nasza codziennością między innymi : tworzywa sztuczne , kosmetyki , różnego typu barwniki i detergenty , ale przede wszystkim przetwarza ona surowce kopalne i surowce naturalne (odnawialne). Zakłady przemysłowe zajmujące się produkcją tylko jednego typu produkt wyposażone są w linie technologiczną , natomiast zakłady produkujące różnorodne produkty posiadają linie dedykowane. Czym jest taka linia? Linia dedykowana- dla wielu osób może być pojęciem w ogóle nie znanym, to zespół urządzeń do przeprowadzenia jednego procesu i tak na przykład : linia sulfonowania zwana również linią do reakcji z substancjami toksycznymi. W odłamie technologii chemicznej czyli w organicznej występują cztery czołowe kierunki przetwarzania surowców: przerób fizyko-chemiczny surowców naturalnych, lekka synteza organiczna, wielka synteza organiczna oraz fizyczna obróbka produktów i półproduktów chemicznych w celu nadania im właściwości końcowych produktów użytkowych np. kosmetyki, środki piorące, leki czy tworzywa sztuczne. Technologia ta z pewnością przyczynia się do powstawania produktów które są używane przez nas wszystkich codziennie.